Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

História Domova

1.4.1979

Položený základný kameň novostavby DSS

1.6.1981

Rekonštrukcia budovy bývalej pohraničnej stráže

22.7.1982

Definitívne otvorenie a zahájenie prevádzky zariadenia

3.8.1982

Prijatí prví štyria klienti

od roku 1982

Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých

od roku 1990

Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých mužov

1.7.1998

prijatím zákona č. 195/1998 Z.z., o sociálnej pomoci, dochádza k zmene názvu na Domov sociálnych služieb a zriaďovateľom sa stáva Krajský úrad v Prešove.

Od 1. 07. 2002

Zriaďovateľ Domova sociálnych služieb je Prešovský samosprávny kraj