Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

Zverejňované informácie

Domov sociálnych služieb v Legnave je povinná osoba, ktorá podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z.z. po 1. januári 2011 na svojom webovom sídle zverejňuje písomné zmluvy, objednávky tovarov a služieb, faktúry na tovary a služby

Oznamy

Životopis riaditeľky

Organizačný poriadok

Výročné správy o činnosti

Ekonomicky oprávnené náklady

Zákon č. 546/2010 Z.z.