Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

  1. Objednávky 2011
  2. Objednávky 2012
  3. Objednávky 2013
  4. Objednávky 2014
  5. Objednávky 2015
  6. Objednávky 2016
  7. Objednávky 2017
  8. Objednávky 2018
  9. Objednávky 2019