Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

 1. Faktúry 2011
 2. Faktúry 2018
 3. Faktúry 2019
 4. Faktúry 2020
 5. Faktúry 2021
 6. Faktúry 2022
 7. Faktúry 2012
 8. Faktúry 2013
 9. Faktúry 2014
 10. Faktúry 2015
 11. Faktúry 2016
 12. Faktúry 2017