Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk

  1. Faktúry 2011
  2. Faktúry 2018
  3. Faktúry 2012
  4. Faktúry 2013
  5. Faktúry 2014
  6. Faktúry 2015
  7. Faktúry 2016
  8. Faktúry 2017