Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

  1. Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky podľa §4 ods. 2 alebo ods. 3 a jej predpokladaná hodnota je rovnaká, alebo vyššia než 1000,- EUR.
  2. Zákazka, s nízkou hodnotou a jej predpokladaná hodnota je rovnaká, alebo vyššia než 5000,- EUR.