Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

  1. Rámcova zmluva -Ryba Žilina, spol. s r.o.
  2. Zateplenie jedálne a spojovacej chodby, NOVSTAV SL s.r.o., Stará Ľubovňa
  3. Zmluva o dodávke mliekarenských výrobkov, Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok
  4. Dohoda o používaní platobnej karty VÚB, Štátna pokladnica, Bratislava
  5. Dohoda o poskytovaní stravy, DpS Stará Ľubovňa
  6. Dohoda o dodávke elektriny, BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovce
  7. Rekonštrukcia elektrickej inštalácie, LIVONEC SK, s.r.o., Spišská Belá
  8. Stavebné úpravy úpo rekonštrukcii el. inštalácie, Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Stará Ľubovňa
  9. Dodatok k zmluve o zateplení jedálne a spojovacej chodby, NOVSTAV SL s.r.o., Stará Ľubovňa
  10. Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Livonec SK