Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

 1. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Tlecom a.s., Bratislava
 2. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Tlecom a.s., Bratislava
 3. Kúpna zmluva o dodávkach tovaru - Ryba Žilina, spol. s.r.o., Žilina
 4. DOHODA č. 16/38/50j/3/o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 5. Dodatok č. 1 k DOHODE č. 15/38/50j/36/o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 6. Kúpna zmluva - Priemyselná sušička ; BL technics, s.r.o., Prešov
 7. Kúpna zmluva - Priemyselná sušička, BL technics, s.r.o., Prešov
 8. DOHODA č. 68/2016/§54 CzKN o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 54 ods 1) písm a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 9. Zmluva o elektronickej komunikácii, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
 10. DOHODA č. 68/2016/§54 CzKN o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 54 ods 1) písm a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 11. Zmluva o poskytnutí peňažného daru- Janka Mišenková - BUSHLION
 12. Zmluva o poskytnutí peňažného daru- REPRO, Prešov
 13. Zmluva o dodávke mliečných výrobkov, Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok
 14. Zmluva o poskytnutí peňažného daru, Anna Reľovská FARBY-LAKY, Stará Ľubovňa
 15. Zmluva o poskytnutí peňažného daru, zenit,v.o.s., Stará Ľubovňa
 16. Zmluva o poskytnutí vecného daru, MSM Slovakia s.r.o., Holíč
 17. Zmluva o poskytnutí peňažného daru, Ján Štucka - nábytok, Stará Ľubovňa
 18. Zmluva o dielo "Zateplenie novej budovy DSS Legnava", NOVSTAV SL s.r.o. Stará Ľubovňa
 19. Zmluva o diele č. 164/2016 Sledovanie prevádzky ČOV DSS Legnava W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad
 20. Zmluva o dodávke elektriny Východoslovenská energetika, a.s. Košice
 21. Zmluva o vykonaní stavebného dozoru, Ing Peter Štucka, Stará Ľubovňa
 22. Zmluva o dielo "Náter strechy na novej budove DSS Legnava", NOVSTAV SL s.r.o. Stará Ľubovňa
 23. Dodatok k nájomnej zmluve a zmluve o dodávkach plynu Flaga s.r.o., Šenkvická 14/R Pezinok
 24. Zmluva o združenej dodávke elektriny pre podniky; BUKOZA ENERGO, a.s., Hencovská 2073, Hencovce
 25. Zmluva o dielo - rekonštrukcia elektroinštalácie umyvárky riadu a susedných miestností, LIVONEC SK, s.r.o. Spišská Belá
 26. Rekonštrukcia umyvárne pre kuchyňu, Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Stará Ľubovňa
 27. Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb zo 6. 9.2010 a 16.12.2015, LIVONEC SK, s.r.o. Stará Ľubovňa
 28. Zmluva o poskytnutí vecného daru, MSM Slovakia s.r.o., Holíč
 29. Zmluva o nájme zariadenia, Innogy Slovensko s.r.o. Bratislava
 30. Rekonštrukcia šatne a chodby, Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Stará Ľubovňa