Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

 1. Kúpna zmluva - potravinársky továr, AMITRADE
 2. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telecom a.s., Bratislava
 3. Zmluva o poskytnutí daru - ZENIT, v.o.s. Stará Ľubovňa
 4. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Tlecom a.s., Bratislava
 5. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telecom a.s., Bratislava
 6. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telecom a.s., Bratislava
 7. Poistná zmluva -KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava
 8. Poistná zmluva KASKO -Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava
 9. Poistná zmluva na úrazove poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - QBE Insurance (Europe) Limited, Košice
 10. Vypracovanie bezpečnostného projektu IS - CUBS plus, s.r.o. Košice
 11. Kúpna zmluva č. 2703/2014 priemyselná práčka Lavamac AF105, BL technics, s.r.o. Prešov
 12. Zmluva o dielo Oprava chodníkov a prístupovej cesty, NOVSTAV SL s.r.o.Popradská 668/15, Stará Ľubovňa
 13. Zmluva o dielo Oprava ČOV DSS Legnava, W-Control, s.r.o. Kuzmanyho 5000/1, Poprad
 14. Zmluva o zriadení účtov v štátnej pokladnici
 15. Zmluva o poskytnutí peňažného daru- Strišovský Milan
 16. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, PVPS, a.s. Poprad
 17. Kúpna zmluva na potravinarský tovarov Vladimír Majerčák – MEGAS SPOL.Michalská 18, 060 01 Kežmarok
 18. Zmluva o diele č. 140/2014 o sledovaní prevádzky ČOV W-control, s.r.o. Kuzmanyho 5000/1 05801 Poprad
 19. Zmluva o dielo Inštalácia a dodávka dochádzkového systému Webicon s.r.o. Lazovná 56, 974 01 Banská Bystrica
 20. Dodatok k zmluve o dodávke elektriny
 21. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, PVPS, a.s. Poprad
 22. Zmluva o dielo, Rekonštrukcia kúpeľne, NOVSTAV SL s.r.o. Stará Ľubovňa
 23. Kúpna zmluva - Škrabka nerezová ŠKBZ 12 N, Branislav Dvoriščák – GASTRO – GALAXI, Stuľany
 24. Zmluva o poskytnutí peňažného daru- REPROS Prešov
 25. Rekonštrukcia toaliet NOVSTAV SL s.r.o. Stará Ľubovňa
 26. Kúpna zmluva, Ryba Žilina, spol. s.r.o. Žilina
 27. Zmluva o poskytovaní služieb OBP