Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

 1. Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve z 29.12.2009 Livonec s.r.o
 2. Dohoda o zapracovaní znevyhodneného uchádzača o zamestnanie
 3. Prihláška k poisteniu motorového vozidla
 4. Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania
 5. Zmluva o dodávkach mäsa a mäsových výrobkov
 6. Zmluva o dodávke potravinarských tovarov Vladimír Majerčák – MEGAS SPOL.
 7. Zmluva o poskytovaní služieb Slovak Telecom, a.s.
 8. Zmluva o dielo "Oprava kanalizačnej prípojky", NOVSTAV SL s.r.o. Stará Ľubovňa
 9. Zmluva o dielo OPRAVA TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ČOV, W-Control, s.r.o. Poprad
 10. Zmluva o dielo Dorobenie hornej stanice bezbarierovej plošiny, Velcon spol. s.r.o. Vlkanová
 11. Zmluva o dielo Výmena okien, KALETA, s.r.o. Startá Ľubovňa
 12. Zmluva o poskytnutí daru, TECHNOZVAR s.r.o. Ľubotice