Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

 1. DOHODA č. 4/XX/2013/§54 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XX „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Kúpna zmluva na potravinársky továr AMI TRADE s.r.o. Podolínec
 3. Dodatok k nájomnej zmluve o dodávkach plynu Flaga s.r.o., Šenkvická 14/R Pezinok
 4. Zmluva o dielo na opravu schodiska NOVSTAV SL s.r.o.Popradská 668/15, Stará Ľubovňa
 5. ZMLUVA O DIELE č. 122/2013 SLEDOVANIE PREVÁDZKY ČOV DSS LEGNAVA W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad
 6. DOHODA č. č. 27/§ 50j/NS 2013/ NP VAOTP SR - 2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 7. Zmluva o dielo Oprava kanalizačnej prípojky, NOVSTAV SL s.r.o.Popradská 668/15, Stará Ľubovňa
 8. Kúpna zmluva na potravinarský tovarov Vladimír Majerčák – MEGAS SPOL.Michalská 18, 060 01 Kežmarok
 9. Zmluva o dielo č. 07/2013 - Rekonštrukcia kotolne, TerMo, s.r.o., Pečovská Nová Ves
 10. Zmluva o poskytnutí peňažného daru- Janka Mišenková - BUSHLION
 11. Zmluva o dodávkach hygienických potrieb - Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava
 12. Zmluva o poskytnutí peňažného daru- Magdaléna Kokoruďová - REPROS
 13. Zmluva o dielo -výmena okien a dverí - KALETA s.r.o.
 14. Zmluva o odbere BRKO 06/12/2013- EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa