Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

  1. Sledovanie prevádzky ČOV
  2. Darovacia zmluva - poukážky TESCO
  3. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
  4. Darovacia zmluva produkty značky TENA a ZEWA
  5. QBE havárijné poistenie
  6. QBE úrazové poistenie
  7. Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci Slovak Telecom, a.s.
  8. Zmluva o poskytnutí pomôcky ÚPSVaR Stará Ľubovňa
  9. Zmluva o pripojení - Slovak Telecom, a.s.