Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

  1. EON 2019
  2. Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019
  3. Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018
  4. EON 2017
  5. Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017
  6. EON 2018
  7. Ekonomicky oprávnené náklady 2020
  8. EON 2020