Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

  1. Dohoda o zabezpečení praxe
  2. Dohoda č. 19
  3. Zmluva o dielo SB
  4. Zmluva o spolupráci IA MPSVaR
  5. Kúpna zmluva TAMI
  6. Kúpna zmluva Vijofel