Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

 1. Dohoda o zabezpečení praxe
 2. Dohoda č. 19
 3. Zmluva o dielo SB
 4. Zmluva o spolupráci IA MPSVaR
 5. Kúpna zmluva TAMI
 6. Kúpna zmluva Vijofel
 7. Rámcová zmluva LUSPEK
 8. Rámcová dohoda DENÁR
 9. Rámcová dohoda na dodanie potravín
 10. Dodatok k zmluve o spolupráci
 11. Flaga- dodatok 2019-20
 12. Kúpna zmluva Ryba Žilina
 13. Zmluva o dielo ČOV
 14. Havarijné poistenie
 15. Rekonštrukcia kúpeľne