Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

  1. 20.04.2020 Ochorenie covid
  2. Oznam verejnosti- COVID-19
  3. 24.04.2020 Krízový plán
  4. 15.06.2020 Uvoľňovanie opatrení
  5. 04.09.2020 Zákaz návštev
  6. 20.10.2020 Krízový plán aktualizácia
  7. 18.05.2021 oznam pre návštevy
  8. Zásady ochrany osobných údajov
  9. 19.10.2021 Zákaz návštev
  10. 20.04.2020 Krízový manažment pre ZSS