Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

 1. Zmluva o poskytnutí daru
 2. Dodatok k zmluve Flaga
 3. Zmluva Ryba Žilina
 4. Dodatok k zmluve na dodávku el. energie
 5. poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
 6. Zmluva Oprava chodníka
 7. Darovacia zmluva Essity Slovakia
 8. Vypracovanie aktualizácie OOÚ
 9. darovacia zmluva Nadácia Letokruhy
 10. Rámcová zmluva Vijofel trade
 11. Tatranská mliekareň- zmluva
 12. Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
 13. Rámcová dohoda DENAR
 14. Rámcová zmluva LUSPEK
 15. Zmluva Bezbariérový vstup do zariadenia
 16. Rámcová zmluva ALLINMARKET
 17. Poistná zmluva PZP
 18. Zmluva o dielo ČOV