Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

  1. Zmluva o poskytnutí daru
  2. Dodatok k zmluve na dodávku el. energie
  3. poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
  4. Darovacia zmluva Essity Slovakia
  5. Vypracovanie aktualizácie OOÚ
  6. darovacia zmluva Nadácia Letokruhy