Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

 1. Zmluva o poskytnutí daru
 2. Dodatok k zmluve na dodávku el. energie
 3. poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
 4. Darovacia zmluva Essity Slovakia
 5. Vypracovanie aktualizácie OOÚ
 6. darovacia zmluva Nadácia Letokruhy
 7. Rámcová zmluva Vijofel trade
 8. Tatranská mliekareň- zmluva
 9. Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
 10. Rámcová dohoda DENAR
 11. Rámcová zmluva LUSPEK
 12. Bezbariérový vstup do zariadenia, NOVSTAV SL, s.r.o., Stará Ľubovňa
 13. Rámcová zmluva ALLINMARKET
 14. Poistná zmluva PZP