Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

 1. Zmluva na dodávku elektriny
 2. Zmluva o poskytnutí služieb CUBS
 3. Zmluva o DI ZSS - Podpora transformačných tímov
 4. Zmluva o poskytnutí vzdelávacieho programu
 5. Dohoda o dobrovoľníckej službe
 6. Darovacia zmluva Essity Slovakia
 7. Rámcová zmluva- Vijofel
 8. Zmluva TAMI
 9. Dohoda na dodanie tovaru DENAR
 10. Rámcová zmluva LUSPEK
 11. Rámcová dohoda na dodanie potravín