Domov sociálnych služieb v Legnave

065 46 Legnava 72

052/42 86 117 || 052/77 98 535

052/42 86 117

riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk


Facebook

 1. Zmluva na dodávku elektriny
 2. Zmluva o poskytnutí služieb CUBS
 3. Zmluva o DI ZSS - Podpora transformačných tímov
 4. Zmluva o poskytnutí vzdelávacieho programu
 5. Dohoda o dobrovoľníckej službe
 6. Darovacia zmluva Essity Slovakia
 7. Rámcová zmluva- Vijofel
 8. Zmluva TAMI
 9. Dohoda na dodanie tovaru DENAR
 10. Rámcová zmluva LUSPEK
 11. Rámcová dohoda na dodanie potravín
 12. Kúpna zmluva Ryba Žilina
 13. Dodatok Flaga
 14. Kúpna zmluva BESEP
 15. Zmluva o dielo na rekonštrukciu kúpeľne
 16. Dohoda Reľovská
 17. Zmluva o poskytnutí daru
 18. Zmluva ČOV